Informasjon om Maurtua Private Barnehage AS på Risløkka og Veitvet

Maurtua Private Barnehage AS består av 3 små, oversiktlige og trygge avdelinger i bydel Bjerke: Maurtua avd. Rabbeveien og Maurtua avd. Nordalveien, ligger på Risløkka ved Økern. Maurtua avd. Beverveien, ligger på Veitvet ved Veitvet senter. Vår visjon er : Barns trivsel- voksnes ansvar.

Maurtua Private Barnehage AS er en godt etablert, privateid barnehage i bydel Bjerke. Avdelingene består av 8 småbarn i alderen 1 -3 år og to voksne. Barnehageeieren jobber selv i avdelingen på Rabbeveien. Barnehagelærer er pedagogisk veileder på hver avdeling og styrer for hele barnehagen. Eier, barnehagelærer og assistenter jobber i faste, fulle stillinger og har lang arbeidserfaring.

Barnehagen drives etter lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehager av 2017. Vedtaket om krav til bemanning i ordinære barnehager er ikke tatt inn i forskrift om familiebarnehager, heller ikke godkjenning av inne og uteareal.  Ellers gjelder det samme regelverket. 

Vårt fokus skal alltid og utelukkende være på barnet. Målet vårt er å tilby barna et inkluderende lekemiljø preget av samspill, glede og læring. Personalet er veldig stabilt og genuint interessert i hvert enkelte barn. Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid til barnets beste. Barnehagen ivaretar foreldrenes rett til medvirkning. Maurtua har tradisjon for å gjøre det svært godt på brukerundersøkelsen. 

Maurtua er opptatt av å tilrettelegge for lek og erfaringsrike opplevelser tilpasset barns alder, interesse og modning, i gode og trygge omgivelser. Det viktigste for oss er at barna føler tilhørighet, trygghet og trives i barnehagen.