Maurtua barnehagen avd. Rabbeveien får toppscore i foreldreundersøkelse igjen

Lederteamet i Maurtua private barnehage er glade og stolte for å meddele at avdelingene har fått svær gode resultater i foreldreundersøkelsen. I år som i fjor har Rabbeveien avdeling fått toppscore på total tilfredshet fra foreldregruppen i foreldreundersøkelsen. Nordalveien avd. fikk 4.8 og Beverveien avd. 4.7, 5 er toppkarakteren. Undersøkelsen viser at foreldres tilfredshet med vårt barnehagetilbudet er veldig høy. Dette er en anerkjennelse til både ansatte og eiere som gjør en særdeles innsats for barna i Maurtua.