Det er stor tillit mellom foreldre og ansatte i Maurtua familiebarnehage AS

Maurtua gjør det skarpt i brukerundersøkelsen høsten 2019. Igjen :) Vi opplever at små barnehager for de minste er i vinden!

Det som gleder oss aller mest ved dette barnehageårets brukerundersøkelse er at alle foreldre deltar! 100% oppsluttning om undersøkelsen i alle de tre hjemmene / avdelingene i Maurtua. Det sier oss at ansatte og foreldre har god kontakt, til beste for barna, i vår barnehage.

Foreldreundersøkelsen Beverveien

Foreldreundersøkelsen Nordalveien

Foreldreundersøkelsen Rabbeveien