Helsedirektoratets oversikt over smittsomme sykdommer i barnehagen

Vi har oppdatert reglene knyttet til smittsomme sykdommer i barnehagen. Se vedlagte oversikt og anbefalinger/ regler.