Informasjon om Maurtua Private Barnehage AS

Maurtua Private Barnehage AS består av 3 små, oversiktlige og trygge familiebarnehage avdelinger. Våre avdelinger ligger i bydel Bjerke: Maurtua avd. Rabbeveien, Maurtua avd. Nordalveien, begge på Risløkka ved Økeren, og Maurtua avd. Beverveien, på Veitvet mellom Linderud og Kalbakken.

Maurtua familiebarnehage AS er en etablert, privateid familiebarnehage i bydel Bjerke. Hver avdeling har 8 barn i alderen 1 -3 år og to voksne. Eier av barnehagen jobber selv i avdelingen på Rabbeveien, og bor i huset som har avdeling Nordalveien i kjelleretasjen. Barnehagelærer er pedagogisk veileder på hver avdeling og styrer for hele barnehagen. Eier, familiebarnehageassistentene og barnehagelærer jobber i faste, fulle stillinger og har jobbet sammen lenge.

Familiebarnehagen drives etter lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehager av 2017. Familiebarnehagen har andre regler for bemanning og godkjenning av inne og uteareal, enn den store barnehagen. Ellers er regelverket det samme.

Vårt mål er å utnytte det spesielle ved familiebarnehagen til beste for barn og foreldre, og vi skårer høyt i de årlige brukerundersøkelsene. Skal barnehagen være god for små barn må den være preget av varme, nærhet og gjensidighet. Vi har to faste ansatte som er der enten når foreldre leverer eller når foreldre henter. Foreldrene kommer ofte fra barnehagens nærmiljø og har god mulighet til å bli kjent med hverandre. Det er 8 barn på hver avdeling. Denne gruppestørrelsen er liten nok til at den enkelte trer tydelig fram, samtidig som gruppen er stor nok for vennskap og lek, utfordringer, og kommunikasjon mellom oss. 

Vi er opptatt av lek og aktiviteter, tilpasset alder og modning, i gode og trygge barne- og voksen grupper. Det viktigste for oss er at barna føler tilhørighet og trives i barnehagen sin.