Månedsplaner

Vi lager og følger 2 månedsplaner. Vedlagt følger plan for januar og februar 2019.